Strona wykorzystuje pliki cookies! Pozostając na naszej stronie wyrażasz zgodę na używanie cookies. W innym przypadku zmień ustawienia przeglądarki. Jednak wtedy nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Menu
Polish Danish English German Norwegian Russian Swedish

Regulamin Pobytu Kuracjusza w Szpitalu i Sanatoriach Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

 • Kuracjusz ma prawo przebywać w obiektach Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. na leczeniu:
  • szpitalnym
  • sanatoryjnym
  • rehabilitacyjnym (ze skierowaniem NFZ)
  • rehabilitacyjnym (PFRON)
  • pełnopłatnym (komercyjny pobyt)
 • Rejestracja kuracjuszy odbywa się w Recepcji, gdzie pobiera się opłatę klimatyczną i częściową odpłatność od osób ze skierowaniem sanatoryjnym z NFZ oraz od kuracjuszy przebywających na pobycie pełnopłatnym. Kuracjusze zobowiązani są do uiszczenia opłaty za pobyt w ciągu 48 godzin od przyjazdu.
 • Kuracjusz ze skierowaniem z NFZ uprawniony jest do pozostania w sanatorium lub szpitalu od godziny 14.00 pierwszego dnia, do godziny 12.00 ostatniego dnia pobytu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 .08.2009r.).
 • Kuracjusz pełnopłatny, komercyjny uprawniony jest do pozostania na terenie obiektów Spółki zgodnie z rezerwacją w Karcie pobytu.
 • Kuracjusz powinien zgłaszać się na badania i zabiegi punktualnie, w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów, czasu i miejscu wypoczynku. Zabiegi niewykorzystane z winy kuracjusza przepadają. Na zabiegi należy zabrać prześcieradło jednorazowe!
 • Odstąpienie zleceń na zabiegi innym osobom niewskazanym na zleceniu jest zabronione.
 • W przypadku pogorszeniu stanu zdrowia kuracjusza lub nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić dyżurującą pielęgniarkę.
 • W przypadku wcześniejszego przyjazdu Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. nie gwarantuje zakwaterowania, jedynie w przypadku wolnych miejsc za odpłatnością ustaloną wg obowiązującego cennika.
 • W przypadku późniejszego przyjazdu i wcześniejszego wyjazdu kuracjusz ponosi opłatę zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym.
 • W godzinach od 21,00 do 22,00 u kuracjuszy ze skierowaniem z NFZ przeprowadzana jest codzienny, wieczorny obchód pielęgniarski (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zał. Nr ,rozdz. III pkt. 8).
 • Od godziny 22.00 do 6.00 w sanatoriach i szpitalach obowiązuje cisza nocna, samowolne opuszczenie obiektu przez kuracjusza z NFZ jest zabronione. W wyjątkowych sytuacjach może to nastąpić za zgodą lekarza dyżurującego.
 • Kuracjuszowi z NFZ zabrania się opuszczania sanatorium/szpitala na okres dłuższy niż 12 godzin.
 • Kuracjusza obowiązuje przestrzeganie przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
 • Kuracjusz obowiązany jest do utrzymania czystości i do przestrzegania porządku na terenie całego uzdrowiska.
 • Używanie grzałek, grzejników i żelazek w pokojach jest zabronione.
 • Zabrania się przewożenia i przetrzymywania zwierząt na terenie sanatorium, szpitala.
 • Zabrania się wynoszenia przez kuracjuszy z jadalni do pokoi sztućców i nakryć stołowych.
 • Kuracjusz odpowiada materialnie za szkody i niedobory w wyposażeniu zajmowanego pokoju i łazienki.
 • Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty(jak np. biżuteria, sprzęt elektroniczny, bagażu) oraz gotówkę będące własnością kuracjusza -nie złożone do depozytu. Informacje o depozycie udzielają pracownicy Recepcji.
 • Pokoje należy zamykać na czas nieobecności, a klucze oddać w Recepcji lub w Dyżurce pielęgniarskiej (dotyczy obiektu gdzie nie ma Recepcji). W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza kuracjusz ponosi opłatę zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 44/2009.
 • W obiektach Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 • Kuracjusz nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu, u którego nie zachodzi obawa, że może spowodować to bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia, może zostać przedterminowo, dyscyplinarnie wypisany i odesłany do miejsca zamieszkania.
 • Kuracjusz ma prawo zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia Kierownikowi Obiektu, wpisać je w Księdze Skarg i zażaleń znajdującej sie w Recepcji lub wypełnić ankietę satysfakcji.
 • Od decyzji Kierownika jednostki przysługuje odwołanie do Dyrektora d/s Lecznictwa Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
 • Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu szkody materialnej i niedoboru, wyrządzonych przez kuracjusza na drodze postępowania sądowego.

Kołobrzeg, 22.04.2013 r.

UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.

 • Info dla gościa:

  Odpłatności za nieuzasadnione nieterminowe wyjazdy oraz przyjazdy kuracjuszy z NFZ:

  • kuracjusz sanatoryjny - 74,00 PLN
  • kuracjusz szpitalny (dorośli) - 86,00 PLN
  • kuracjusz szpitalny (dzieci) - 90,00 PLN

Oferty specjalne

Pakiet Relaksacyjna Jesień
Pakiet Relaksacyjna Jesień
Pakiet Złota Jesień
Pakiet Złota Jesień
Pobyt Świąteczno - Sylwestrowy - PERŁA BAŁTYKU
Pobyt Świąteczno - Sylwestrowy - PERŁA BAŁTYKU
Pobyt Świąteczny - MUSZELKA
Pobyt Świąteczny - MUSZELKA
Pobyt Świąteczny - PERŁA BAŁTYKU
Pobyt Świąteczny - PERŁA BAŁTYKU
Pobyt Świąteczno - Sylwestrowy - MUSZELKA
Pobyt Świąteczno - Sylwestrowy - MUSZELKA
Pobyt Sylwestrowy MUSZELKA
Pobyt Sylwestrowy MUSZELKA